The campuses of IUH

Lastest news

IUH Publisher

IUH Publishing House 03-05-2017

Website: nhaxuatban.IUH.EDU.VN

Tên đơn vị: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Tên tiếng Anh: PUBLISHING HOUSE OF INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HCM CITY