Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Thương mại - Du lịch 01-09-2015

Website: fct.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH
Tên tiếng Anh: Faculty of Trade and Tourism
Tên viết tắt: FCT
Slogan: