Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Luật 16-11-2016

Website: iel.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: KHOA LUẬT
Tên tiếng Anh: Faculty of Law
Tên viết tắt: IEL

Ngành học tuyển sinh:

Thông tin liên hệ:

•    Văn phòng: nhà V2, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,
•    Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam.
•    Email: nguyenquangdao@iuh.edu.vn
•    Số điện thoại: 0283.8940.390 - 205