Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - IUH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - IUH

Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tên tiếng Anh: Journal of Science and Technology - Industrial University of HCMC

Website: TAPCHI.Iuh.edu.vn

Tòa soạn: Tầng trệt - Nhà B, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 940 390 - 569

Email: tapchi@iuh.edu.vn

Thư ký khoa học: TS. Lê Ngọc Sơn

Hội đồng biên tập:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Phan Hồng Hải       

Ủy viên:

 • GS. TS. Lê Văn Tán

 • GS. TSKH. Lê Huy Bá

 • GS. TSKH. Viện sĩ Đặng Vũ Minh

 • GS. TS. J. Fujita

 • GS. TS. Lê Chí Hiệp

 • GS. TS. Hồ Đức Hùng

 • GS. TS. Phan Thị Tươi

 • GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền

 • PGS. TS. Huỳnh Trung Hiếu

 • PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng

 • PGS. TS. Trần Văn Lăng

 • PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

 • PGS. TS. Phan Thị Tố Oanh

 • PGS. TS. Bùi Trung Thành