Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Tài chính - Kế toán 01-09-2015

Website: ptckt.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Tên tiếng Anh: Office of Finance and Accounting
Tên viết tắt:
Slogan: