TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2 (tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính TP.HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi) 14-08-2020