TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng và phương thức sử dụng kết quả học tập THPT 11-08-2020