TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020 02-01-2020

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ 2020.

Xem chi tiết:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020

Biểu mẫu và Hướng dẫn nộp hồ sơ: xem tại đây

Liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển:

Phòng Quản lý Sau đại học (Tầng trệt - Nhà B)
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 0283.8940.390 – Số nội bộ 106
Email: sdh@iuh.edu.vn – Website: www.sdh.iuh.edu.vn.