TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2019 sử dụng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019 21-07-2019

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2019 sử dụng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019:

Tải về và Xem