TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia - Đợt 1 năm 2019 08-08-2019

Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh:

Tải về và Xem

Phân hiệu Quảng Ngãi:

Tải về và Xem