TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 30-07-2021