TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Thư động viên của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc bộ tại các tỉnh, thành có dịch 11-08-2021


Ông Nguyễn Hồng Diên
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công Thương