TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Tập huấn dạy học dựa trên chuẩn đầu ra (OBE) 25-09-2019

Tiếp nối thành công của các đợt tập huấn hướng dẫn viết chuẩn đầu ra theo định hướng OBE cho các đơn vị: Khoa CN Động lực, khoa Ngoại ngữ, khoa Kế toán - Kiểm toán và khoa Quản trị kinh doanh, từ ngày 11/9/2019 đến 3/10/2019, phòng KT&ĐBCL tiếp tục triển khai tập huấn cho các đơn vị: khoa Thương mại - Du lịch, khoa May Thời trang, khoa CN Nhiệt lạnh và khoa Tài chính - Ngân hàng.

Thầy Nguyễn Huy Phúc - Trưởng phòng KT&ĐBCL tại buổi tập huấn

Với những kinh nghiệm tích lũy từ các khóa đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng của Tổ chức AUN-QA kết hợp với quá trình hoạt động thực tiễn tại trường, thầy Nguyễn Huy Phúc – Trưởng phòng KT&ĐBCL và cô Đỗ Khoa Thúy Kha - Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL đã hướng dẫn giảng viên của các 04 đơn vị đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn của AUN-QA vào năm 2020 thực hiện áp dụng dạy học dựa trên chuẩn đầu ra theo định hường OBE, cung cấp cho người làm chương trình đào tạo những kiến thức về: Vận dụng thang đo các mức độ nhận thức của Bloom và các cộng sự để viết chuẩn đầu ra môn học trên cơ sở của chuẩn đầu ra chương trình; đánh giá chuẩn đầu ra môn học trên cơ sở chuẩn đầu ra chương trình và thang đo các mức độ nhận thức của Bloom; giải thích được khái niệm “contructive alignment” trong việc tổ chức dạy học dựa trên chuẩn đầu ra; lựa chọn được các hoạt động kiểm tra đánh giá và tổ chức dạy học phù hợp với chuẩn đầu ra môn học của các môn học mình giảng dạy; giải thích được các khái niệm độ tin cậy, độ giá trị và độ khó của một đề thi; thiết kế được các đề thi phù hợp với chuẩn đầu ra môn học; xây dựng được báo cáo môn học theo mẫu báo cáo môn học của trường; sử dụng được công cụ hỗ trợ để làm báo cáo môn học.

Qua các buổi tập huấn, các giảng viên tích lũy cho mình những kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học dựa trên chuẩn đầu ra theo định hường OBE, mang lại ý nghĩa thiết thực, hữu ích cho công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị cũng như của nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Tin bài: Diệu Hằng

Ảnh: Trung tâm Thông tin và Truyền thông