TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo V/v thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên bậc cao đẳng nghề vào tháng 7 năm 2020 và xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2020 06-05-2020