TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương dùng trong tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2020 26-06-2020

Thông báo v/c Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương dùng trong tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải về và Xem