TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v nghỉ học trong thời gian thi Đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đặt tại Cụm thi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 17-05-2022