TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo mốc thời gian thi tốt nghiệp đợt thi lại tốt nghiệp vào tháng 01 năm 2021 (Các lớp Cao đẳng nghề khoá 8, 9, 10) 11-11-2020