TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học và công nhận tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp nghề khóa 44 với học sinh hệ 9+ hoàn thành chương trình sơ cấp nghề 21-05-2019