TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

SINH VIÊN

Thông báo v/v học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 25-06-2020