TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

SINH VIÊN

Thông báo mốc thời gian thi tốt nghiệp đợt thi lại tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2020 dành cho các lớp cao đẳng nghề khoá 8, 9, 10 07-05-2020