TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Đoàn Chính phủ Hàn Quốc và Đại học Kyung Woon thăm Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 13-05-2015

Ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2015, Đoàn Chính phủ Hàn Quốc và Đại học Kyung Woon, Hàn Quốc  đã có chuyến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Qua buổi làm việc, hai bên đã bàn bạc trao đổi một số vấn đề, điều kiện cần thiết để việc thành lập Trung tâm Hàn ngữ được Chính phủ Hàn Quốc thông qua và tài trợ kinh phí.
Trường Đại học Kyung Woon  sẽ cấp 8 suất học bổng cho sinh viên ưu tú của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (đang học năm thứ hai có kết quả các năm học trung bình 7,0 trở lên,có đạo đức tốt, đủ điều kiện sức khỏe để đi học) sang Hàn Quốc học tiếp năm thứ ba. Khoa Công nghệ Điện tử của Trường đã cử sinh viên phỏng vấn cho chương trình này.

Đoàn Chính phủ Hàn Quốc, Đại học Kyung Woon và Lãnh đạo Nhà trường
Tin: Phòng QLKH-HTQT, Ảnh: Tấn Quân