Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Thông tin - Thư viện 01-09-2015

Website: lib.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tên tiếng Anh: Library and Information Center
Tên viết tắt: LIB

Tổ chức nhân sự:

- Giám đốc: ThS. Lê Đức Chí.
- Phó giám đốc: Mai Thị Tâm.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng:  Nhà A, B & H - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 940 390 - 130, 203
Email: thuvien@iuh.edu.vn

Quyết định thành lập

Phòng Thư viện được thành lập theo quyết định số 158/QĐ-TCHC ngày 07/08/2000. Đến năm 2003 thành lập Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp 4 theo quyết định số 283/QĐ-TCHC ngày 25/8/2003. Đến năm 2005 thành lập Thư viện trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo quyết định số 13/QĐ-TCHC ngày 06/01/2005 trên cơ sở Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp 4.

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thông tin - tư liệu, thư viện;
 • Hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế nhằm phát triển hệ thống TT - thư viện;
 • Tổ chức, quản lý nhân sự, tài sản và các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện của Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ

 • Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử, luận văn, luận án bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và bảo vệ tác quyền các tài liệu do Trường quản lý;
 • Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài;
 • Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin;
 • Hợp tác chặt chẽ với Phòng QLKH và HTQT, phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... cho cán bộ thư viện;
 • Tổ chức, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu của TTTT - TV;
 • Đặt quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo tháng, học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch;
 • Quản lý Phòng truyền thống, Phòng Nghiên cứu khoa học;
 • Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ 02 thư viện Cơ sở của trường: tại Thư viện cơ sở Thanh Hóa và Phân hiệu Quảng Ngãi;
 • TV kết hợp với Phòng CTCT&CTSV để in và cấp thẻ sinh viên mới hàng năm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông tin hoạt động và thành tựu nổi bật

- Tin học hóa toàn bộ hoạt động thông tin – thư viện; 
- Xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử;
- Đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, nghiên cứu của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên toàn trường;
- Xây dựng mạng lưới liên kết hoạt động với các thư viện và trung tâm thông tin lớn trên cả nước;
- Thường xuyên tổ chức các sự kiện: trưng bày, triển lãm tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tổ chức Ngày hội sách, cuộc thi viết về sách… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn;
- Trung tâm Thông tin – Thư viện đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như:

 • Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam năm học 2014 – 2015 theo quyết định số 25/QĐ-CĐCT 2015
 • 02 Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM năm học 2014 – 2015;
 • 02 Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM năm học 2012 – 2013;
 • Nhiều cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Bộ, bằng khen của Bộ Công Thương.

Chiến lược phát triển của Trung tâm Thông tin thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là tổ chức xây dựng Trung tâm theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.

Triển lãm sách chào mừng năm học mới