Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Quản lý Sau đại học 01-09-2015

Website: sdh.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Tên tiếng Anh: Office of Postgraduate Management

Tổ chức nhân sự:

- Trưởng phòng: TS. Lê Ngọc Sơn

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Sau đại học - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng: Tầng trệt, Nhà B - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 940 390 – 106 - Fax: (028) 39 940 954
Email: sdh@iuh.edu.vn

1.  CHỨC NĂNG

–    Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường
–    Tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển bền vững sau đại học của Trường.
–    Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng Quy chế sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Trường đảm bảo chất lượng đào tạo, hội nhập khu vực và thế giới.

2.  NHIỆM VỤ

2.1.    Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường

–    Nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Việt Nam; Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình đào tạo sau đại học trên thế giới, lựa chọn mô hình tiên tiến và phù hợp có thể áp dụng ở Việt Nam cũng như phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
–    Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý đào tạo sau đại học; phối hợp với các Khoa quản lý ngành, với các Phòng ban chức năng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học.
–    Xây dựng và trình Hiệu trưởng phương án, kế hoạch phát triển, và quy mô đào tạo đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học cho các chuyên ngành.
–    Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh để trình Hiệu trưởng phê duyệt.
–    Đề xuất với Hiệu trưởng về phương án và kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại hoc .

2.2.    Tổ chức triển khai các giải pháp

–    Chủ trì việc soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các Quy định về đào tạo sau đại học của Trường; Xây dựng các quy trình, quy phạm và hướng dẫn thực hiện các Quy định về đào tạo sau đại học; Phối hợp với các bộ phận chức năng khác của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện các Quy định trình này.
–     Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo và hợp tác quốc tế; lập kế hoạch hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo sau đại học và tìm kiếm các đối tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
–    Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Kết nối doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo và kết nối doanh nghiệp.
–    Phối hợp với các Khoa/Viện quản lý ngành xác định chuyên ngành, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, các môn học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, môn thi tuyển; và xây dựng chương trình đào tạo trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt.
–    Phối hợp với các Khoa/Viện quản lý ngành tổ chức các buổi giới thiệu về khả năng đào tạo sau đại học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường kết hợp với khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ sau đại học tại các địa phương, ban ngành và các khu công nghiệp.
–    Phối hợp với các Khoa/Viện quản lý ngành và các đơn vị liên quan duy trì các liên hệ, liên kết với các cựu học viên của Trường để có thể nhận được các phản hồi, đóng góp ý kiến, nguyện vọng về đào tạo sau đại học của Trường như: mô hình đào tạo, chương trình, giảng viên, điều kiện học tập, sự đáp ứng đối với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

2.3.    Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường

–    Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ, và bồi dưỡng sau đại học; Trình Hiệu trưởng ký duyệt danh sách trúng tuyến cao học và nghiên cứu sinh; Làm thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định cộng nhận tập thể giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; Làm các thủ tục báo cáo tình hình tuyển sinh và kết quả tuyển sinh, xét tuyển với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–    Phối hợp với các Khoa/Viện quản lý ngành lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; Tổ chức giảng dạy, kiểm tra, theo dõi tiến độ đào tạo các lớp sau đại học của Trường.
–    Thực hiện các công việc quản lý học tập các lớp cao học và bồi dưỡng sau đại học.
–    Thực hiện các công việc quản lý học tập của nghiên cứu sinh.
–    Theo dõi, kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy; Phối hợp Phòng Kế toán-Tài chính tính thù lao giảng dạy cho giảng viên dạy và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.