The campuses of IUH

Announcement of Enrollment of PhD’s degree Programs and Master’s degree Programs 2019 01-09-2019

Announcement of Enrollment of PhD’s degree Programs and Master’s degree Programs 2019.

Xem chi tiết:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Biểu mẫu và Hướng dẫn nộp hồ sơ: xem tại đây

Liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển:

Phòng Quản lý Sau đại học (Tầng trệt - Nhà B)
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 0283.8940.390 – Số nội bộ 106
Email: sdh@iuh.edu.vn – Website: www.sdh.iuh.edu.vn.