Thông báo tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy năm 2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy năm 2018 13-04-2018

Thông báo tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy năm 2018:

Tải về và Xem