TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v thực hiện kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên bậc cao đẳng nghề và xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 01 năm 2021 04-11-2020