TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 25-02-2021

Nhà trường yêu cầu viên chức, người lao động, sinh viên, học viên khai báo y tế qua đường dẫn sau:

1. Đối với sinh viên, học viên: https://forms.gle/yVp9Vj2Kfb6XA18P7
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/3 - 12/3/2021

2. Đối với viên chức, người lao động: https://forms.gle/aYqcxNSQJbvaqfJY8
- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/02 - 01/3/2021

Tải về và Xem