TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v hủy học phần, khóa lớp học phần và hoàn thiện học phí đối với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 23-12-2021