TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Thành lập Văn phòng đại diện Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 14-12-2016

Ngày 13/12/2016, Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) có buổi làm việc với Ban thường trực Hội nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) về việc thành lập Văn phòng Đại diện Hội VASE tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban giám hiệu IUH làm việc với Ban thường trực Hội VASE

Đại diện Nhà trường, TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng IUH đã trao đổi với GS. TSKH Bành Tiến Long – Chủ tịch Hội VASE và nhất trí thành lập Văn phòng đại diện Hội VASE tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở đặt tại tầng trệt nhà A, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự của Văn phòng Đại diện do Hội VASE bổ nhiệm. Văn phòng Đại diện Hội được hoạt động theo Điều lệ Hội và pháp luật của Việt Nam.

Lãnh đạo hai bên ký biên bản làm việc

Hội VASE được thành lập theo Quyết định số 602/QĐ-BNV ngày 06/04/2016 có các chức năng, nhiệm vụ như:

-    Định hướng quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, thẩm định, tư vấn, biên tập các công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ, đề tài khoa học và công nghệ theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; phản biện các ấn phẩm khoa học và công nghệ, các bài báo khoa học.

-    Phổ biến, tập huấn kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

-    Biên tập các bài viết và tạp chí học thuật. Hợp tác với các tổ chức cho việc niêm yết của các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu chỉ số quốc tế, xuất bản ấn phẩm các loại về tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật; tổ chức thông tin khoa học kỹ thuật về tạp chí khoa học; phổ biến rộng rãi kiến thức cơ bản, các thành tựu, công trình nghiên cứu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cho hội viên và mọi người theo quy định của pháp luật.

-    Liên hệ với các hội và các tổ chức biên tập tạp chí học thuật ở nước ngoài để đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biên tập tạp chí học thuật, tạo điều kiện cho hội viên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biên tập tạp chí học thuật ở các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Tập hợp, khuyến khích và động viên người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về biên tập tạp chí học thuật ở trong nước phù hợp với quy định của pháp luật.

-    Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực biên tập tạp chí học thuật theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.

-    Thúc đẩy quan hệ đối tác dự án giữa các cộng đồng biên tập tạp chí khoa học, bắt đầu các dự án khác cần thiết cho sự phát triển của các tạp chí khoa học.