Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Khoa Tài chính ngân hàng 01-09-2015

Website: ffb.edu.vn

Tên đơn vị: KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Tên tiếng Anh: Faculty of Finance and Banking
Tên viết tắt: FFB
Slogan: