Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng & Kết nối doanh nghiệp 01-09-2015

Website: ttdtbd.edu.vn

Tên đơn vị: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG & KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
Tên tiếng Anh: Center of Professional Training and Enterprise Linkages
Tên viết tắt: CTEL
Slogan: Trách nhiệm, Năng động, Sáng tạo

Tổ chức nhân sự:

1. PGS.TS Nguyễn Văn Vinh
- Chức vụ: Giám Đốc Trung Tâm
- Học vị: Tiến Sĩ
- Email: vinh.cict@yahoo.com
- ĐT: 0918 015 918

2. GVC. ThS. Trương Văn Chính
- Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: janochinho@hui.edu.vn
- ĐT: 0908 102 178

3.  ThS. Lê Thị Thương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Học vị: Thạc sĩ
- Email: lethuong.hui@gmail.com
- ĐT: 0986 700 018

4. Trần Văn Hiếu
- Chức vụ: Chuyên Viên
- Học vị: Cử Nhân
- ĐT:0909355574

Chức năng nhiệm vụ:

1. Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn

2. Giới thiệu việc làm cho sinh viên

3. Kết nối doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng & Kết nối doanh nghiệp
-    Điện thoại: 08.38940390; 08.39852369 - Số nội bộ: 871& 872
-    Email: trungtamdtbd@iuh.edu.vn
-    Hotline: Thầy Vinh- ĐT: 0918.015.918; Thầy Chính- ĐT: 0908.102.178