Thông báo khai giảng lớp mới

Danh sách lớp đăng ký ghi danh online (chọn lớp chưa đầy sĩ số).
Mã lớpTrình độNgày họcGiờ họcNội dungNgày khai giảngĐăng ký online từ ngày
A427ASáng 2-4-67 Giờ - 10 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201023/03/201525/01/2015
A428AChiều 2-4-613 Giờ -16 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201023/03/201525/01/2015
A429ATối 2-4-618 Giờ - 21 GiờWindows 8 - Winword 2013 - Excel 2013 23/03/201525/01/2015
A429DATối 2-4-618 Giờ - 21 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201023/03/201525/01/2015
A430ASáng 3-5-77 Giờ -10 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201024/03/201525/01/2015
A431AChiều 3-5-713 Giờ - 16 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201024/03/201525/01/2015
A432ATối 3-5-718 Giờ - 21 GiờWindows 8 - Winword 2013 - Excel 2013 24/03/201525/01/2015
A432DATối 3-5-718 Giờ - 21 GiờWindows 7 - Winword 2010 - Excel 2010 - PowerPoint 201024/03/201525/01/2015
A433ASáng 7, Chiều 7 Sáng: 7 Giờ - 10 Giờ 45 + Chiều: 12 Giờ 30 - 16 Giờ 15Windows 8 - Winword 2013 - Excel 2013 21/03/201525/01/2015
A434ASáng CN , Chiều CNSáng: 7 Giờ - 10 Giờ 45 + Chiều: 12 Giờ 30 - 16 Giờ 15Windows 8 - Winword 2013 - Excel 2013 22/03/201525/01/2015

Học viên / thí sinh xem hướng dẫn đăng ký ghi danh online mục Đăng Ký-Học thi. Kết quả đăng ký được xem ngay sau khi đăng ký, hoặc xem lại sau này ở mục Xem điểm-Lịch học-Lịch khai giảng. Lưu ý: Giờ đăng ký online được tính từ 12 giờ trưa.


Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM