iuh
Chuyên trang đào tạo
LỊCH COI THI CỦA GIẢNG VIÊN
Tìm kiếm theo   Mã giảng viên Tùy chọn
Mã nhân sự*
Mật khẩu xem lương*
(Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì không cần nhập mật khẩu)
Thời gian* - - ==> - -
(Ngày - Tháng - Năm)(Ngày - Tháng - Năm)
 
   
THI LÝ THUYẾT - THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Tiết Giờ Tiết Giờ Tiết Giờ
Môn thi 60 phút
1-2 Bắt đầu 7h00 6-7 Bắt đầu 12h30 12-13 Bắt đầu 18h00
3-4 Bắt đầu 8h40 8-9 Bắt đầu 14h10 14-15 Bắt đầu 19h50
Môn thi 90 phút đến 120 phút
3-5 Bắt đầu 8h40 6-8 Bắt đầu 12h30 12-14 Bắt đầu 18h00
9-11 Bắt đầu 15h10