iuh
Chuyên trang đào tạo
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017  (19-09-2017)

 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017

1. Danh sách sinh viên đại học - đạt loại Xuất sắc (Tải file)

2. Danh sách sinh viên đại học - đạt loại Giỏi (Tải file)

3. Danh sách sinh viên cao đẳng - đạt loại Xuất sắc (Tải file)

4. Danh sách sinh viên cao đẳng - đạt loại Giỏi (Tải file)

5. Danh sách sinh viên cao đẳng nghề (Tải file)


Lưu ý:

1. Thời gian nhận học bổng:

  • Sinh viên Cao đẳng - Cao đẳng nghề: nhận học bổng từ ngày 20/9/2017 đến ngày 25/9/2017.
  • Sinh viên Đại học - Loại Xuất sắc nhận học bổng từ ngày 26/9/2017 đến ngày 27/9/2017.
  • Sinh viên Đại học - Loại Giỏi nhận học bổng từ ngày 28/9/2017.

2. Sinh viên nhận học bổng tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1)

  • Buổi sáng từ 8h đến 11h
  • Buổi chiều từ 13h30 đến 16h

3. Sinh viên đến nhận học bổng phải trình thẻ sinh viên.

4. Không giải quyết nhận thay.

5. Mọi thắc mắc về học bổng, sinh viên liên hệ Cô Chi (phòng Đào tạo).