iuh
Chuyên trang đào tạo
Tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế  (08-09-2017)
 

Xem tiếp
Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018  (02-08-2017)
 Thông báo lịch học "Giáo dục định hướng" năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018  (26-07-2017)
 Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017-2018 (Mới)
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao năm 2017  (16-03-2017)
 Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chất lượng cao - chương trình tiếng việt

Xem tiếp
Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017  (15-03-2017)
  Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017

Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai  (22-09-2016)
 Thông báo Tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai

Xem tiếp