iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo học bổng HK1 năm học 2017-2018  (23-03-2018)
  Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

* Hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề nhận tiền từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

* Hệ Đại học nhận tiền từ ngày 04/4/2018 đến ngày 11/4/2018.

Xem tiếp
Quy chế học vụ năm học 2017  (27-12-2017)
 Quy chế học vụ năm học 2017

(tải file)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)  (24-10-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017  (19-09-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017
Xem tiếp
Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  (18-09-2017)
 Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  dành cho sinh viên khóa mới.
Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện  (29-08-2017)
  Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện (ngày thi kiểm tra từ ngày 29-08-2017 đến ngày 31/08/2017)

Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017  (18-08-2017)
 Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017 (Mới)

Xem tiếp