iuh
Chuyên trang đào tạo
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh (Mới)

Xem tiếp
Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2017  (15-11-2016)
 Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2017 (Mới)
Xem tiếp
Về việc nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017  (15-11-2016)
 Về việc nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mới)
Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017  (26-09-2016)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp
Thông báo về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017  (06-05-2016)
 Thông báo về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017 

(Tải file)

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (29-04-2016)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017  (30-03-2016)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Xem tiếp