iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017  (03-05-2017)
 Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 (New)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017  (14-04-2017)
 Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Mới)

Xem tiếp
Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018  (10-04-2017)
 Về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Mới)
Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học (Mới)
Xem tiếp
Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017  (15-03-2017)
  Thông Tin Tuyển Sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 (Mới)

Xem tiếp
Hướng dẫn thanh toán học phí online  (14-03-2017)
Hướng dẫn thanh toán học phí online (Mới)

 

 

Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp