iuh
Chuyên trang đào tạo
Thông báo V/v giờ học tập và thi  (17-08-2015)
 Thông báo V/v giờ học tập và thi 

Xem tiếp
Những Thủ Tục Giải Quyết Yêu Cầu Của Học Sinh Sinh Viên  (23-06-2014)
Bao gồm các thủ tục Bảo Lưu Kết Quả Học Tập - Xin Thôi Học - Chỉnh sửa thông tin sinh viên - Chuyển ngành và chuyển cơ sở, ...

Xem tiếp
Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mẫu Bằng Tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng  (23-12-2010)

Xem tiếp
Công văn 1334/BGDĐT ngày 18/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích về Bằng tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng không dán ảnh  (23-12-2010)

Xem tiếp