iuh
Chuyên trang đào tạo
Tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019  (12-01-2018)
 Tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019
Xem tiếp
Quy chế học vụ năm học 2017  (27-12-2017)
 Quy chế học vụ năm học 2017

(tải file)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)  (24-10-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017 (bổ sung)

Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017  (19-09-2017)
 Danh sách sinh viên được nhận học bổng HK 2 năm học 2016-2017
Xem tiếp
Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  (18-09-2017)
 Danh sách thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh TOEIC (bổ sung)  dành cho sinh viên khóa mới.
Xem tiếp
Kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Toeic  (07-09-2017)
Kết quả kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Toeic từ ngày 21/8/2017 đến 31/8/2017. 
Xem tiếp
Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện  (29-08-2017)
  Về việc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào cho sinh viên đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo/Khoa/Viện (ngày thi kiểm tra từ ngày 29-08-2017 đến ngày 31/08/2017)

Xem tiếp