Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Chứng chỉ Anh Văn A, B, C

THÔNG BÁO  (07-10-2018)
 TRANG WEBSITE NÀY KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG

ĐÂY LÀ  TRANG WEBSITE CHÍNH THỨC KHOA NGOẠI NGỮ

.http://ffl.iuh.edu.vn


Sinh viên vào trang website khoa ngoại ngữ xem danh sách thi chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 10/2018.

http://ffl.iuh.edu.vn

--> CHỨNG CHỈ A,B,C, TOEIC

-->  Danh sách thi chứng chỉ ABC kỳ thi tháng 10/2018


 
Thông báo điểm NCAV +lịch thi lần 2  (14-08-2018)
 Thông báo  

sinh viên xem điểm thi cuối kỳ NCAV +  Lịch thi lần 2

tại

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> sinh viên --> mục thông báo sinh viên  --> điểm thi cuối kỳ môn Anh văn lớp nghề học kỳ hè + lịch thi lần 2


 
Thông báo các lớp AVSC  (03-08-2018)
 Thông báo 

-                      Vì lý do mạng nhà trường chưa vào được.

-                      Các lớp AVSC sẽ dời ngày khai giảng ngày 13/06/2018.

 
thông báo thi TOEIC  (02-08-2018)
 

Sinh viên vào trang website khoa ngoại ngữ xem danh sách thi TOEIC.

http://ffl.iuh.edu.vn

--> CHỨNG CHỈ A,B,C, TOEIC

-->  Danh sách thi TOEIC ngày 04.08.2018


 
thông báo lịch thi cuối kỳ các lớp AVCB + AVSC  (19-07-2018)
 

sinh viên xem lịch thi cuối kỳ NCAV + AVSC học kỳ hè

tại

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> sinh viên --> mục thông báo sinh viên  --> Lịch thi cuối kỳ các lớp môn AVCb+ AVSC

http://ffl.iuh.edu.vn/lich-thi-cuoi-ky-cac-lop-mon-avcb-avsc

 

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

thông báo điểm thi xếp lớp  (31-05-2018)
 Do thay đổi website khoa Ngoại ngữ

sinh viên xem điểm thi xếp lớp 

WEBSITEFFL.IUH.EDU.VN

--> mục thông báo --> Kết quả thi Xếp lớp Anh văn ngày thi 12/05/2018

 
Danh sách sinh viên thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018  (11-05-2018)
 Sinh viên nhấn vào đây xem "Danh sách thi Xếp lớp Anh văn, ngày thi 12/05/2018"

Sinh viên đi thi mang theo Chứng minh nhân dân;

Không có chứng minh nhân dân, sinh viên không được vào phòng thi.

 
Kế hoạch thi xếp lớp Anh văn ngày thi 12.05.2018  (16-04-2018)
 Sinh viên nhấn vào đây xem thông báo

Đăng ký thi Xếp lớp: 16/04/2018 - 04/05/2018

Ngày thi: 12/05/2018

 
Thông báo tạm ngưng khai giảng 15.04.2018 lớp học lại Anh văn căn bản dành cho Cao đẳng nghề  (13-04-2018)
 Nhấn vào đây xem thông báo học lại AVCB

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 01/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa Ngoại Ngữ thông báo tạm ngưng khai giảng ngày 15/04/2018, vì lý do có 6 sinh viên đăng ký học, lớp chưa đủ học viên.

Khoa tiếp tục chiêu sinh cho đăng ký từ ngày 16/04/2018 đến ngày 27/04/2018. 

 
Lịch học và lịch thi môn AVCB học lại dành cho Cao đẳng nghề tại HK2 (2017-2018)  (01-03-2018)
Xem file thông báo tại đây . Lớp khai giảng 02.03.2018

Nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên lớp 141108001"

Nhấn vào đây xem "Danh sách sinh viên lớp 141148001"