Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO:

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 20/08/2015(Tổng số hồ sơ 14055/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;   Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 18/08/2015(Tổng số hồ sơ 10775/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;   Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đâyĐiểm trúng tuyển tạm thời ngày 18/08/2015

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 13g ngày 17/08/2015(Tổng số hồ sơ 10552/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;   Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đâyĐiểm trúng tuyển tạm thời ngày 17/08/2015

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 13g ngày 14/08/2015(Tổng số hồ sơ 11090/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 12/08/2015(Tổng số hồ sơ 8238/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 10/08/2015(Tổng số hồ sơ 8238/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 07/08/2015(Tổng số hồ sơ 6942/ 8000 chỉ tiêu). Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 06/08/2015. Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 05/08/2015. Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng đợt 1 cập nhật đến 17g ngày 03/08/2015. Thí sinh tải về tại đây;     Thí sinh có thể xem thứ hạng tại đây

0283985191702839851917
Tắt [X]